Antologi. Innovationer, entreprenörskap och genus

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Antologi enligt ovan

Resultat och förväntade effekter

Efterrågan på kunskaper och metoder för förändringsarbete

Upplägg och genomförande

Både via respons och aktiva insatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02772

Statistik för sidan