Antologi Kvinnors företagande

Diarienummer 2011-01820
Koordinator Örebro universitet - Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 86 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att göra en antologi från forskningsprogrammet Kvinnors företagande.

Resultat och förväntade effekter

En bok har nu givits ut på SNS förlag med titeln Kvinnors företagande - mål eller medel?

Upplägg och genomförande

Inbjudan gick till projektansvariga som skickade ut synopsis. Tre redaktörer arbete med texterna tillsammans med författarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.