Antikroppar för framtidens växt- och alg-forskning

Diarienummer
Koordinator Agrisera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte: att uppdatera produktportföljen med 100 nya antikroppar som kan bidra till att växt-forskare världen över både får ökad kunskap om mer tåliga växter och möjlighet till att öka produktion av olika grödor som används för att ge mat till jordens växande befolkning.Arbete har påbörjats av ca. 50 nya produkter och nya projekt startas vartefter. En normal produktionscykel löper över ungefär 8 - 10 månader inklusive tester. Endast ett mindre antal produkter har hunnit nå marknaden vid projekttidens utgång, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom endast ett mindre antal produkter har hunnit frisläppas vid projekttidens utgång är det för tidigt att dra några slutsatser om framtida försäljning. Många forskare är intresserade att hjälpa oss med utvärdering av de nya produkterna vilket antyder att vi definierat attraktiva forskningsområden.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes en omfattande data-analys av de semantiska datakörningar som låg till grund för projektet. Den initiala analysen gav uppslag till ett flertal andra, mindre analyser som ökade informations-värdet flerfaldigt. När det gäller produktionen av antikroppar följs: 1) omfattande bioinformatik-studier, 2) peptid-tillverkning och konjugering , 3) immunisering, rening, administration (t ex skapa produktsidor för respektive produkt) och 4) testning (mha externa forskare/företag med tillgång till lämpligt utgångsmaterial) innan produkterna kan frisläppas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.