Antidiabetic Food Centre Etapp 3

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Functional Food Science Centre
Bidrag från Vinnova 20 823 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Antidiabetic Food Centre har som övergripande mål att utveckla innovativa livsmedelskoncept för prevention av fetma, typ 2 diabetes och relaterade metabola störningar.

Resultat och förväntade effekter

Nya forskningsresultat kring samspelet mellan kost, tarmflora och hjärna liksom kring responders och non-responders öppnar möjligheter för framtida forskningsgenombrott. På innovationssidan har elva nya företag bildats baserat på forskning från centret.

Upplägg och genomförande

Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt över fakultetsgränserna och i nära samarbete med näringsliv och Region Skåne. Detta har skapat nödvändiga förutsättningar för forskningen inom det här området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.