Antennsystem

Diarienummer 2012-01881
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Arbetet med att samla alla intressenter inom ´Mikrovågs- och Antennsystem´ har resulterat i en samsyn kring gemensamma styrkor och framtida prioriteringar, men även viktiga förbättringsområden.

Resultat och förväntade effekter

Tre prioriterade förbättringsområden:Samarbetsformer CHAR(13) + CHAR(10) Verksamheten kännetecknas av en stark forskning och ett fåtal stora, framgångsrika företag. Små företag och institut riskerar att marginaliserasNya tillämpningar CHAR(13) + CHAR(10) Teknikområdet bidrar till att göra svensk telekom och försvarsindustri världsledande. Lovande tillämpningar inom andra områden förblir dock obearbetadeKompetens och innovationsförmåga CHAR(13) + CHAR(10) ålders- och köns-fördelningen inom området är kraftigt obalanserad. åtgärder behövs för att öka rörligheten och attrahera en ny generations ingenjörer

Upplägg och genomförande

Samtliga förbättringsområden kräver en plattform för gemensamma initiativ som idag saknas. VinnExcellence Centra som GHz-Centre och Chase är utmärkta plattformar för fortsatt teknisk samverkan men adresserar inte mer strukturella frågeställningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.