Antenn system: Internationell forskarmeritering för Marianna Ivashina

Diarienummer 2009-01175
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för rymd- och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 2 768 529 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning VINNMER Marie Curie international qualification, avtalsnr 229694