Antenn system: Internationell forskarmeritering för Marianna Ivashina

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för rymd- och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 2 768 529 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - maj 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01175

Statistik för sidan