Ansökan tilläggsanslag COST TU0630 dnr 2007-01814

Diarienummer 2008-04385
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.bhls.eu