Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ansökan tilläggsanslag 2010 COST TU0630 dnr 2007-01814

Diarienummer
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00758

Statistik för sidan