Ansökan tilläggsanslag 2010 COST TU0630 dnr 2007-01814

Diarienummer 2010-00758
Koordinator Bjerkemo Konsult
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat