Ansökan till inkubatorprogram 2015 för Sahlgrenska Science Park

Diarienummer 2015-00206
Koordinator SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering

Externa länkar

www.sahlgrenskasciencepark.se