Ansökan SLU Holding Validering för Tillämpning 2018-2019

Diarienummer 2017-04898
Koordinator SLU Holding AB
Bidrag från Vinnova 4 674 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

SLU Holding AB:s uppdrag är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och bidra till en förbättrad samhällsutveckling, genom att initiera, stödja, utveckla och investera i kunskapsintensiva uppfinningar från SLU och andra lärosäten inom den gröna sektorn. Tack vare bredden och den höga kvaliteten på SLU:s forskning skapas goda förutsättningar för unika hållbara innovationer inom en mängd olika framtidsområden, från de mer traditionella inom veterinärmedicin, jord-och skogsbruk till nya områden som nanoteknik, nutritionslära, Life Science och stadsplanering.

Förväntade effekter och resultat

Huvudanvändningsområdet för VFT-1 medel är nyhetsgranskningar och strategiska frågor i samband med frågor om att ta forskning till samhället genom kommersialisering eller annan paketering. VFT-1 medel har visat sig ha en kraftigt positiv inverkan på SLU Holdings:s mål att skapa innovationer av idéer och forskningsresultat inom de gröna näringarna. Medlen innebär att idébärarna/forskarna kan få snabba och konkreta svar på innovationspotentialen i sina forskningsresultat.

Planerat upplägg och genomförande

Utöver idé- och projektmål sätts och följs även andra nyckeltal för att kvantifiera hur SLU Holding kan bidra till att öka tillväxt och samhällsnytta. Ett sådant nyckeltal kallas för output och är uppdelat i två kategorier bestående av output i form av investering i och försäljning av portföljbolag, licenser och patent samt output i form av beviljade patent, kunskapspaketering, avtalsmallar etc. Antalet outputs per år har ökat substantiellt under de senaste två åren. Detta kan bl.a. tillskrivas den strukturerade verifieringsprocessen och den ökade tilldelningen av VFT-1 medel.

Externa länkar

Nyttiggörande av grön forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.