Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ansökan om resebidrag till Health 2.0 - Start-Up CollaboDoc AB

Diarienummer
Koordinator COLLABODOC AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Deltagande i konferensen Health 2.0 i Sunnyvale, California. Nätverkande och uppdatering om den internationella arenan för Ehealth

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet med resan blev gott och enligt förväntningarna i ansökan

Upplägg och genomförande

se ovan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04056

Statistik för sidan