Ansökan om resebidrag till Health 2.0 - Start-Up CollaboDoc AB

Diarienummer 2016-04056
Koordinator COLLABODOC AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i konferensen Health 2.0 i Sunnyvale, California. Nätverkande och uppdatering om den internationella arenan för Ehealth

Resultat och förväntade effekter

Resultatet med resan blev gott och enligt förväntningarna i ansökan

Upplägg och genomförande

se ovan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.