Ansökan om resebidrag, Qingdao

Diarienummer 2012-02905
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 21 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet vara att deltaga i MoST-Vinnova joint workshop: ´Eco-innovation for sustainable development´ 12-13 sept 2012 i Qingdao, Kina. Malmö stad har bjudits in av Vinnova för att företräda ett kommunalt perspektiv, som ´local authority´. Detta uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningarna var: - att företräda ett kommunalt perspektiv i frågor om innovationer och hållbar utvecklingtt. Uppfylldes - att knyta nya kontakter, både svenska och kinesiska. Uppfylldes - att lära mer om villkoren för local authorities i Kina. Uppfylldes delvis.

Upplägg och genomförande

Programmet följdes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.