Ansökan om resebidrag inför EUROSTARS-2 ansökan våren 2014

Diarienummer 2013-05668
Koordinator Karo Bio Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 21 345 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013