Ansökan om medel till utbildningen ´Produktutveckling av medicintekniska produkter´

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben
Bidrag från Vinnova 72 100 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att få: Kunskap om regelverkets krav på produktutveckling Kunskap om viktiga delar i medicinteknisk produktutveckling Kunskap om de olika standarder som kan vara ett stöd under produktutvecklingen Kunskap om produktutvecklingsprocessen och hur den implementeras i befintliga kvalitetssystem

Resultat och förväntade effekter

I slussarnas process kring idébärare/innovatörer är produktutvecklingsfasen central. En ökad kunskap kring de regulatoriska krav som ställs på en färdig medicinteknisk produkt och processen fram till färdig produkt, är grundläggande för oss som arbetar i Slussprojekten. Utbildningen ledde till att vi har ett säkerhetstänkande från en första idé fram till färdig produkt, vilket ger en snabbare och effektivare process kring produktutvecklingen.

Upplägg och genomförande

I utbildningen/projektet ingick följande delar: Utbildning av medicintekniska produkter, -Användbarhet, -Säkerhet, -Biokompatibilitet, -Klinisk utvärdering, -Märkning och bruksanvisning, -Processer, modeller och dokumentation, -Praktiska exempel och eget arbete

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03492

Statistik för sidan