Ansökan om medel för kunskaps- och kompetensplattform inom området trafiksäkerhet i tätort

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 8 587 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar