Ansökan om Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Diarienummer 2015-06381
Koordinator ENTREPRENÖRSARENAN BOHUSLÄN IDEELL FÖRENING
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Projektet syfte och mål var att ha ekonomisk möjlighet att delta på ERFA-träffarna. Träffa andra verksamhetsledare/VD för inkubatorer och Science Parks i landet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av dessa ERFA-träffar är mycket positivt och de förväntade effekterna är uppfyllda.

Upplägg och genomförande

Upplägget på ERFA-träffarna är i stort sett bra, men det kanske är för många deltagare samtidigt när även alla kommunikatörer deltar. ERFA-träffarna sker sedan 2 år tillbaka på hotell/konferensanläggningar som ligger geografiskt nära/på Arlanda flygplats. Det är positivt att det är nära till flyget, men det är opersonligt och väldigt många konferenser med deltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.