Ansökan om bidrag till Medicinteknikdagarna 2009

Diarienummer
Koordinator SV FÖREN.FÖR MEDICINSK TEKNIK OCH FYSIK - MTFs Kansli
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03615

Statistik för sidan