Ansökan H2020 Batteriåtervinning

Diarienummer 2014-03157
Koordinator IsoLogistics OY, svensk filial
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - september 2014
Status Avslutat