Anpassningar av vårt språkinlärningsverktyg, Flikkt, för att fylla kraven för ett samarbete med Random House bl.a.

Diarienummer 2013-01593
Koordinator ELINGUABOOKS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett samarbete med bokförlaget Random House är ännu inte uppfylld men vi fortsätter med tillämpningarna med extra investeringarar av befintliga aktieägare.

Resultat och förväntade effekter

Ett samarbete med bokförlaget Random House är ännu inte uppfylld men vi fortsätter med tillämpningarna med extra investeringarar av befintliga aktieägare.

Upplägg och genomförande

Andra aktuella samarbetsalternativ tog fokus från ledningen vilket gjorde det svårt att komma i mål med konsulternas arbete med DRM tillämpningarna.

Externa länkar

www.flikkt.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.