Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Anomalidetektion av tidsseriedata och intelligenta rekommendationer genom maskininlärning

Diarienummer
Koordinator BURT AB
Bidrag från Vinnova 1 987 800 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Maskininlärning kan appliceras för att skapa bättre anomalidetektion av tidsseriedata vilket bevisats genom framgångsrika pilotprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har rönt stora framgångar genom pilotprojekt där enskilda kunder redan sparat miljonbelopp med hjälp av den här produkten.

Upplägg och genomförande

Överlag har det varit ett väldigt spännande och lyckat projekt. Många personer har varit inblandade och vi har dessutom kunnat knyta an lösningen i flera kundprojekt. Ämnet visade sig vara mycket ambitiöst med flera tidskrävande aspekter, så viss omprioritering har gjorts under resans gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00689

Statistik för sidan