AnnexVIR (Nivå 1 ansökan)

Diarienummer 2015-01949
Koordinator Annexin Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Målet är att studera om Annexin A5 har terapeutisk potential för behandling av blödarfebrar. Studierna har genomförts enligt plan och intressanta resultat har erhållits.

Resultat och förväntade effekter

In vitrostudier har visat effekt av Annexin A5 på replikationen av vissa virus. Arbetet har lett till att nya studier kommer att genomföras.

Upplägg och genomförande

Studierna har genomförts hos både nationella och internationella universitet och forskningsinstitut. Projektet har fungerat enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.