Ångström Space Technology Centre -- byggsätts- och sensorutveckling (fas 1)

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - april 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00911

Statistik för sidan