Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Analysverktyg för certifiering av små blykylda reaktorer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fysik, Albanova
Bidrag från Vinnova 2 170 285 kronor
Projektets löptid mars 2015 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till utveckling och kvalificering av ett analytiskt verktyg för att utföra säkerhetsinformerad design och licensiering av innovativa, generations-IV-blykylda reaktorer (LFR), särskilt avsedda för energiproduktion på avlägsna platser. BELLA-koden har utvidgats till att innefatta förmågan att modellera båda olika flytande metallkylmedel (t ex natrium) och avancerade bränslematerial (t ex nitrider) för transmutation. Dessutom har den vidareutvecklats till en systemkod som gör det möjligt att utföra säkerhetsanalyser av helfabrikat.

Resultat och förväntade effekter

BELLA har utvecklats till ett omfattande verktyg för säkerhetsinformerad design och säkerhetsbedömning av små LFRs. Som sådan är BELLA avgörande för licensiering av SEALER-reaktorn, som för närvarande är under utveckling i Sverige och förlicensiering i Kanada, för kraftproduktion i off-line applikationer, såsom arktiska samhällen, gruvindustrin och sjöfartsindustrin. Verktyget kommer att ha en betydande inverkan på Sveriges offentliga/privata partnerskaps unika förmåga att etablera en stor innovativ industriprodukt på den globala energimarknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom 3 år inom ett gemensamt internationellt FoU-samarbete mellan universitet, RTO och privat industri, i stark koppling till EU-ramprogrammen och den kanadensiska nukleära säkerhetskommissionen. Utbyggnaden och utvecklingen av BELLA till en omfattande systemkod, kvalitetssäkring av programvara och kodverifiering har genomförts framgångsrikt och i tid. Kodvalidering, osäkerhetskvantifiering och kalibrering fortsätter att uppnås på grund av bristen på stor finansiering och därmed brist på lämpliga försöksdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05039

Statistik för sidan