Analysverktyg för certifiering av små blykylda reaktorer

Diarienummer 2014-03297
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH AlbaNova Universitetscentrum
Bidrag från Vinnova 26 500 kronor
Projektets löptid juli 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att i samarbete med KTH och svensk/kanadensisk kärnteknisk industri ta fram en plan för att utarbeta och kvalificera analysverktyg för certifiering av små blykylda reaktorer, samt att ansöka om VINNMER-medel för att utföra detta program. Båda målen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet blev en ansökan om VINNMER-medel för projektledaren att arbeta under 36 månader på KTH i Stockholm med utveckling och kvalificering av analysverktyg för certifiering av små blykylda reaktorer.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet genomfördes under projektledarens besök i Stockholm och Kanada. Under dessa resor genomfördes möten med svensk och kanadensisk kärnteknisk industri. Under dessa möten diskuterades kvalitets- och dokumentationskrav för analysverktyg som används för säkerhetsanalys av nya reaktortyper i Kanada.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.