Analysinstrument för tidig medicinsk diagnostik.

Diarienummer 2010-01087
Koordinator Chromalytica AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat