Analys och optimering av konstruktionsprinciper för ny sensorteknologi.

Diarienummer
Koordinator Sondero Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projekttiden har Sondero Technologies fördjupat sina kunskaper i hur mikrovågsegenskaperna hos de enklare av företagets sensorer kan optimeras för olika applikationer. Vidare har kunskapen om hur designar ett optimerat system bestående av sensorer och mikrovågstransceiver fördjupats.

Resultat och förväntade effekter

Den nyvunna kunskap Sondero Technologies inhämtat under projektets gång har redan burit frukt i form av att vi på ett snabbare och mer effektivt sätt ta fram demonstratorer och testsystem för presumtiva kunder. Vi står nu redo för att gå in i skarpa utvecklingsprojekt tillsammans med industriella partners.

Upplägg och genomförande

Upplägget med tre väl avgränsade delar var lyckosamt. Två grupper på Sveriges Tekniska forskningsinstitut utförde analyser och modellbyggande på ett bra sätt. En missbedömning av hur mycket tid som behövdes för praktisk verifiering av analys och modeller gjorde att projektet inte höll tidplanen, men genom att omdisponera resurserna efter hand har vi lyckats att slutföra projektet med bra resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02237

Statistik för sidan