Analys av svenska läkemedelsprojekt 2013

Diarienummer 2012-04419
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att kartlägga projektportföljen ´pipelinen´ av nya läkemedel i svenska företag, med FoU-verksamhet i Sverige och på så vis visualisera industrins situation samt behov av stöd. Målet var att få en klar uppfattning om läget med avseende på projekt som nått klinik (fas I- III), samt hur många läkemedel som blev godkända under året som gått. Undersökningen genomfördes under första halvan av 2013 och sammanställdes under hösten. Rapporten presenterades i samband med SwedenBIOs CEO Summit den 2 december och projektet anses därmed ha genomförts.

Resultat och förväntade effekter

En rapport togs fram enligt plan och har uppmärksammats i media och presenterats på branschmöten. Rapporten har bland annat presenterades på ett Nordiskt möte ´Mötesplats kliniska studier´ i Oslo och den omnämns i betänkande av utredningen om nationell samordning av kliniska studier: Starka tillsammans, SOU 2013:87.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en systematisk analys av svenska läkemedels- och biotech företag. Företagen bjöds in att fylla i en webbenkät med frågor om deras utvecklingsprojekt. Webbenkäten hade inför i år omarbetats och utvecklats för att anpassas till att svara på delvis nya frågeställningar. Vi uppfattar att upplägget var relevant och gav det mervärde som önskades. Totalt identifierades ca 100 företag som kommer att följas framöver.

Externa länkar

Webbsida där samtliga rapporter kan laddas ner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.