Analys av svensk läkemedelspipeline

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att kartlägga pipeline för svenska läkemedel för att visualisera industrins situation och behov av stöd. Studien har gjorts sedan 2006 och är den enda i sitt slag i Europa. Rapporten är ett viktigt verktyg för såväl SwedenBIO som Vinnova och Invest Sweden.

Resultat och förväntade effekter

Rapporten ger en bild av hur och på vad svenska företag satsar vad gäller nya läkemedel. Genomslagskraften i medierna kring resultatet har varit god (bl a Veckans Affärer, Biotech Sweden, Kemivärlden). Genom rapporten förbättras synligheten för svensk forskning inom läkemedel, både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

SwedenBIO kommer att göra en web-baserad enkätundersökning av svensk läkemedels pipeline baserad på föregående års företagslista och information från SwedenBIO, Invest Sweden och Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02815

Statistik för sidan