Analys av möjlighet till automatiskt språkanpassade CV & platsannonser m.m. Selfiejobs Europe AB

Diarienummer 2015-02160
Koordinator Selfiejobs Europe AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet har nått sitt syfte med avseende på de insikter som givits. Företaget har börjat implementera flerspråksstöd i sina produkter.

Resultat och förväntade effekter

Bättre förståelse för möjligheten att inför flerspråkstöd i våra appar. Bättre insikt in expansionmodell

Upplägg och genomförande

Förstudier och research. Grupp arbeten. Tester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.