Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem

Diarienummer 2014-05609
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 910 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet att öka kunskaperna inom området och att utveckla en metod som är användbar vid planering och byggnation av framtidens elbussinfrastruktur har uppnåtts. Metoden som tagits fram används för närvarande av parter - infrastrukturägare, kollektivtrafikmyndigheter och fordonstillverkare i syfte att ta fram beslutsunderlag framtida satsningar inom området elektrifierad kollektivtrafik. Metoden utvecklas ytterligare i samverkan med parter när metoden nu används samt i ett fortsättningsprojekt Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem .

Resultat och förväntade effekter

Projektet har som planerat resulterat i en metod avsedd att användas för analys av vilken sorts elektrifierat bussystem som lämpar sig bäst för en specifik busslinje. Metoden har rönt stort intresse hos kollektivtrafikmyndigheter och operatörer. En påtaglig effekt av detta är att metoden nu används skarpt för att ta fram beslutsunderlag för elektrifierad busstrafik i Västar Götalandsregionen samt för Skånetrafiken. Metoden kommer också att användas i ett parallellt projekt i vilket ett flertal svenska kommuner ingår.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade 6 AP: AP1 Koordination, AP2 Omvärldsbevakning, AP3 Specifikation och förutsättningar, AP4 Beskrivning av alternativa energiförsörjningstekniker, AP5 Modellering och analys och AP6 Diskussion och spridning av resultat. Projektets genomförande har präglats av en ständigt pågående interaktion mellan arbetspaketen och när nya insikter vunnits har dessa fått påverka projektets inriktning, omfattning och relevans. Presentation av preliminära resultat på NEBI i sept 2015 ledde till att metoden nu används för kollektivtrafikmyndigheters räkning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.