An Industrial Science Team - A way to utilize present capacities and harness future innovations

Diarienummer 2011-04206
Koordinator Colloidal Resource AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utreda möjligheterna att ge privata näringslivet tillgång till akademiska resurser, särskilt de som finns vid MAX IV Laboratoriet i Lund och kommer att finnas vid ESS AB i Lund. Utredningen skulle komplettera tidigare genom att vara gjord inifrån, av oss som arbetar i detta tvärsnitt både i Sverige och utomlands.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar entydigt det stora behovet av kompetenta grupper som kan arbeta i tvärsnittet mellan industri och akademi. Kompetensen skall vara vetenskaplig men förmågan att vara produktnära och säljande är ändå av högsta betydelse. Rapporten föreslår att de mindre privata avancerade tjänsteföretagen stödjs genom att de godkänns och kommuniceras av anläggningarna. Rapporten visar också på en oklarhet vad gäller Sveriges satsning på företagande vs institut, något som föreslås bli fokus för ett enskilt arbete.

Upplägg och genomförande

Utredningen har genomförts baserat på intervjuer och samtal under ett år. Under hela projektet har representanter för ESS och MAX IV varit engagerade och diskuterat de framkomna resultaten. Det var viktigt att utredningen gjordes utifrån ett användarperspektiv och därför har vi också följt tre frågeställningar under året där synkrotronljusanläggningar har behövts för att ge svar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.