An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer.

Diarienummer 2018-00184
Koordinator ContextVision AB - Head quarters
Bidrag från Vinnova 995 280 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018