Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer.

Diarienummer
Koordinator ContextVision AB - Head quarters
Bidrag från Vinnova 995 280 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet var att skapa ett AI-baserat beslutstödsverktyg (DST) för att bistå lungpatologer vid histopatologist utvärdering av lungbiopsier. Vår AI baserade mjukvara är tänkt att: 1. ange om cancer finns i vävnadsprovet 2. indikera områden där cancer föreligger i biopsin 3. klassificera dessa områden i olika typer av lungcancer Vid Vinnova projektets slut har vi ännu inte kunnat träna nätverket. Alla lungbiopsier blev färdig-annoterade och kvalitetssäkrade under projekttiden. Nu återstår själva träningen och utvärderingen av resultatet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tidigare resultat då TMAer används har visat på mycket lovande resultat. Nu återstår att se hur väl vi, även i de betydligt svårare lungbiopsi-bilderna, kan återupprepa detta.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i ett antal work-packages: WP 1. Business development, som resulterat i en produkt specifikation och affärsplan WP 2. Generering av träningsdata, där vi identifierat över 200 patient biopsier där olika typer av lungcancer finns representerade. WP 3. Manuella annoteringar, ett mycket omfattande arbete har utförts där varje biopsi minutiöst har annoterats och cancerområdena utlinjerats. WP 4. Algoritm design, själva träningen av AI nätverket har ännu inte påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00184

Statistik för sidan