Amorft stål för byggindustrin

Diarienummer 2012-00099
Koordinator TRUE STRESS ENGINEERING SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

En specifik produkt har valts ut för en fortsatt studie tillsammans med en svensk tillverkare som samarbetspartner.

Resultat och förväntade effekter

Diskussionerna med svenska företag har initierat en medvetenhet hos dem om möjligheterna med både materialet och friformningstillverkning generellt. En projektansökan för produktutveckling kommer att lämnas in tillsammans med en samarbetspartner.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort genomförts i enlighet med upplägget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.