Amelotech - ny teknik inom sårläkning och benbildning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04321

Statistik för sidan