AMBIENT

Diarienummer 2014-04124
Koordinator NIBIE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2014
Status Avslutat