Ambi

Diarienummer 2012-02124
Koordinator AB Chem Dimension
Bidrag från Vinnova 14 555 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013