Aluminium

Diarienummer 2014-05793
Koordinator SVENSKT ALUMINIUM
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Aluminiumagendans syfte är att skapa en stärkt och konkurrenskraftig metallindustri i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Uppdraget har resulterat i fyra leverabler: Vision, Agenda, Road map samt Slutrapport. Visionsarbetet var en förutsättning för att skapa diskussioner och utröna vilka fokusområden som kan vara aktuella. Agendan är ett resultat ifrån fokusområdena och styr målområdena. Mål och vision utgör road map. Sammantaget finns nu en bra grund för branschen att påbörja aktivitetsplanering för framtida samarbets- och utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört workshops och enkätundersökningar. För att säkerställa en aktuell agenda som är väl förankrad valde vi tillvägagångssättet att först utföra ett visionsarbete för Svenskt Aluminium. I visionsarbetet kunde vi utröna vilka fokusområden som kunde ligga till grund för en framtida agenda samt fastställa en aktuell och accepterad vision som målen kunde knytas an till. Ett målarbete utfördes utifrån fokusområdena (som senare omarbetades och blev Aluminiumagendan). Visionen, Aluminiumagendan och målen utgör tillsammans en road map för Svenskt Aluminium.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.