Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Alternativa överladdningssystem - ICE 1

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SAAB Automobile AB, Södertälje
Bidrag från Vinnova 1 221 000 kronor
Projektets löptid januari 2000 - december 2002
Status Avslutat

Senast uppdaterad 28 november 2018

Diarienummer 2001-04308

Statistik för sidan