Alpha-R 2014

Diarienummer 2013-03440
Koordinator Alpha Biotech AB - Alpha Biotech AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat