Almi som rikstäckande förmedlare av innovationscheckar

Diarienummer 2015-00192
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 13 720 501 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång Rikstäckande förmedlare av innovationscheckar 2015-2017.