Almi som Rikstäckande förmedlare av Innovationscheckar del 2

Diarienummer 2018-04832
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Klarabergsviadukten
Bidrag från Vinnova 3 787 907 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Avslutat