Allytec AB uppfinning intubationsledare

Diarienummer 2017-00944
Koordinator ALLYTEC AB
Bidrag från Vinnova 1 033 500 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Färdigställa samt kommersialisera uppfinning av ledare till videolaryngoskopi för svårintuberade patienter var syfte och mål. Uppfyllelsenivå har nått drygt halvvägs, 2st PCT ansökningar inlämnade , en tredje (slutliga?) prototyp framtagen för utvärdering av referensgrupp. planerat datum för färdig produkt är Dec -18.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet ser lovande ut även om det tagit längre tid än planerat, detta p g a omarbetning av design vilket skapat en del tekniska problem, samt att industrin går på högvarv vilket försenat beställningar på delar för utvecklingsarbete och prototypframtagning. Arbetet har mynnat ut i två PCT ansökningar i stället för en som det var tänkt från början.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har fungerat bra internt hos Allytec samt hos referensgrupper (kunder) som utvärderat och gett feedback. Visst leveransproblem hos underleverantörer vad gäller resurser samt fysiska detaljer för prototyp har förskjutit tidsplanen med några månader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.