Allytec AB uppfinning intubationsledare

Diarienummer 2017-00944
Koordinator ALLYTEC AB
Bidrag från Vinnova 1 033 500 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017