Allergoinformatics: Bioinformatik som verktyg i riskvärdering och diagnostik inom födoämnesallergi

Diarienummer 2006-01529
Koordinator LIVSMEDELSVERKET - Enheten för toxikologi
Bidrag från Vinnova 1 080 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2008
Status Avslutat