Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energiteknik, KTH
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Det saknas bra studier om pälsdjursallergeners spridning och följaktligen saknas evidensbaserade råd om hur spridning kan begränsas i inomhusmiljöer. I denna genomförbarhetsstudie har vi kartlagt metoder och utvecklat analys av insamlade allergen i luftprov. Efter projektets slut kommer vi att komplettera med ytterligare analyser och sammanställa en metodrapport. Därmed kan metod för exponerings och allergenspridningsförsök rekommenderas för framtida studier. En fullskalig studie av hälsoeffekter i boendmiljö anses inte genomförbar i nuläget.

Resultat och förväntade effekter

Vi har i denna genomförbarhetsstudie funnit att tillförlitliga data om pälsdjursallergen bäst genereras under väl definierade experimentella betingelser. Studien vi gjort på insamlingsmetod och detektion av allergen kan erbjuda verktyg för sådana kontrollerade studier, där olika åtgärder för ventilation och luftrening kan utvärderas. Man kan t.ex. kontrollera aktivitet med aktivitetsmätare på djur/människa. Data från detektion av pälsdjursallergen i luft kan användas för att skapa flödesdynamiska datamodeller för att minimera allergennivåerna i inomhusmiljöer.

Upplägg och genomförande

Vi har utfört en pilotstudie i form av hur insamling och detektion av luftburet allergen kan utföras. Vi har också diskuterat förutsättningarna för projektet med experter från olika discipliner inom byggnadsteknik, immunologi/allergi, miljömedicin och aerosolteknik. Den ursprungliga planen var mycket ambitiös. Vår slutsats från genomförbarhetsstudien är att man först måste etablera basala data om pälsdjursallergens spridning i luft under kontrollerade betingelser, för att i ett senare skede verifiera om modellerna håller vid mer ”verkliga” betingelser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 november 2017

Diarienummer 2017-04908

Statistik för sidan