Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

Diarienummer 2017-04908
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energiteknik, KTH
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Syftet är att utarbeta och pröva lösningar för bättre luftkvalitet som ökar tillgängligheten i inomhusmiljöer för allergiker/husdjursägare. Målet är att utveckla ventilationsstrategier för minskning av allergen som alstras och sprids inomhus. Därmed kan allergiska symtom och medicinering hos boende med allergi minskas, samtidigt tillgängliggörs inomhusmiljöer vilka annars icke är vistelsebara för boende/besökare med allergi. Projektet gäller en pilotstudie kring ventilationssystem, luftreningsmetoder, allergi-monitorering, allergeninsamling och studiedesign.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av studien kan användas för att ge välgrundade råd och riktlinjer för skapandet av optimal inomhusmiljö för allergiker. Resultaten kan även tillämpas på gemensamma lokaler och allmänna ytor. Projektets stora potantial ligger i att det genom att validera effekten av befintlig teknik på hälsa i en verklig miljö (KTH Live-In Lab) kan presentera tekniska lösningar, monteringsanvisningar och ekonomiska utvärderingar kopplat till både byggande och drift , vilka praktiskt kan användas för att öka tillgängligheten för allergiker i olika typer av inomhusmiljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår och leds från KTH Live-In Lab på KTH och är ett samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och LifeAir. Effekten av filter och luftrenare utvärderas i KTH Live-In Lab. Luftprover insamlas och analyseras på Karolinska Institutet för allergeninnehåll. Karolinska sjukhuset ansvarar för allergi- och astma karakterisering och monitoreringsmetoder. Pilotstudien ska resultera i studiedesign för huvudstudien, utifrån metoder och protokoll som utprövats i pilotstudien.

Externa länkar

www.liveinlab.kth.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.