Algoritm för bildigenkänning som beslutstöd för tidig upptäckt av malignt melanom

Diarienummer 2017-04646
Koordinator Gnosco AB
Bidrag från Vinnova 1 385 603 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och implementera ett AI beslutsstod for tidig diagnostik av melanom. Målet är att utveckla algoritm baserat på befintlig data, och sedan implementera och testa under en begränsad period på patientfall.

Förväntade effekter och resultat

Effekt och resultat av projektet är en fungerande lösning där algoritmen kan testköras på nya patientfall under en begränsad period. I det längre perspektivet ges möjlighet till forbattrad diagnostisk kvalitet vid granskning av pigmentforandringar och misstankta melanom. Snabbare process och tidigare upptackt av melanom vilket sparar liv. Farre onodiga ingrepp minskar belastningen pa sjukvarden och sanker samhallskostnaderna.

Planerat upplägg och genomförande

Den telemedicinska plattformen Dermicus utgor idag ett etablerat kliniskt beslutstod dar hudspecialister staller diagnos baserat pa data och digitala dermatoskopiska bilder som samlats in av primarvardslakare. Bildigenkanningsalgoritmen ska bygga pa djupa neurala natverk eftersom denna tekniken ar overlagsen i klassificeringsnoggrannhet. I ett forsta steg kommer bildigenkanningsalgoritmen stotta granskningen. WP1 är en förberedelsefas där data struktureras, WP2 sker utveckling, implementering och skarpa tester. WP3 är analys och summeringsfas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.