Algorithms-as-a-service för att öka kundlivsvärdet (Arbetspaket 3-5)

Diarienummer
Koordinator Formulate AB
Bidrag från Vinnova 1 610 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har fallit väl ut. Vi har tagit produkten till ett pilotstadium och tagit in externt kapital.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit produkten till ett alfa-stadie där den kan testas mot pilotkunder.

Upplägg och genomförande

Ett unikt utvecklingsteam har byggts upp som bygger produkt inom AI och retail-analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.