Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Algbatteriet; mot produktion i Sverige

Diarienummer
Koordinator PERENDINUS TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01057

Statistik för sidan