Algbatteriet; mot produktion i Sverige

Diarienummer
Koordinator PERENDINUS TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat