Alertsec

Diarienummer 2015-03655
Koordinator Alertsec AB
Bidrag från Vinnova 50 290 kronor
Projektets löptid april 2015 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Genom deltagande i Tinc skulle Ebba Blitz lära sig att presentera verksamheten på ett tydligt sätt för både kunder och potentiella investerare och partners. Detta har gått så bra att hon redan har intervjuats på amerikansk TV vilket gick mycket bra.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att Alertsec helt omformulerat sitt budskap till marknaden och helt gjort om sin webbsida för att passa den amerikanska marknaden. Detta förväntas öka konverteringsgraden på webben väsentligt.

Upplägg och genomförande

Fyra veckors deltagande i Tinc:s program gav en utmärkt grund för fortsatt etablering av Alertsec i USA.

Externa länkar

New webpage as a result of TINC experience.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.