Akustisk simulering och auralisering i byggprojektering MS3

Diarienummer
Koordinator The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 032 993 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03987

Statistik för sidan