Akustik i lätta konstruktioner - Portal för kunskapsöverföring (Acoustic KTP)

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt har varit att skapa en plats på nätet där all relevant information om akustik och vibrationer i lätta konstruktioner kan hittas och där information kan utbytas mellan intressenter. I samband med att portalen levereras under namnet www.acuwood.com i augusti 2012 så finns den platsen och därmed har den del som avsågs i ansökan - ´att bygga en modern kunskapsportal´ - slutförts. Nu kommer portalen att leva vidare genom SP Trä:s försorg med Klas Hagberg som ansvarig.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en modern dynamisk ´internet-site´ som förväntas öka intresset hos många yngre studenter men också för att ge en samlad information om akustik i lätta konstruktioner och nuläge vad gäller forskning. Det skall vara en självklar plats att hämta information exempelvis i samband med nya forskningsansökningar eller när någon vill veta mer om akustiska egenskaper hos olika byggsystem.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med Klas Hagberg som projektledare och koordinator. Klas Hagberg ansvarar också för innehållet i Portalen, tillsammans med en mindre referensgrupp. Klas Hagberg ansvarar för strukturen medan Linus Nordén har varit huvudhandläggare och ansvarat för layouten så att denna har kunnat bli attraktiv och följa modern informationsteknologi. Nu kommer portalen att drivas vidare genom SP Trä:s försorg med Klas Hagberg som ansvarig och med Akustikverkstan och Pontus Thorsson som medverkande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.